Полтавський автоагрегатний завод дуже уважно ставиться до запитів споживачів і будує свої відносини із ними з урахуванням взаємних інтересів.

Ми розуміємо, що тільки за наявності надійної гальмівної системи автомобіль, особливо вантажний, не перетвориться на джерело смертельної небезпеки для оточуючих. Тому у рамках програми сертифікації системи менеджменту якості (СМЯ) Полтавський автоагрегатний завод отримав від ДП «Харківстандартметрологія» сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 No UA8О072.40651030.1-2021. Дія сертифікатів поширюється на проектування, розробку та виробництво пневматичних та гідравлічних компонентів автотранспортних засобів. Керівництво Полтавського автоагрегатного заводу щокварталу аналізує СМЯ з метою підтвердження її придатності, адекватності та ефективності, використовуючи для цієї мети Карти моніторингу. Аналіз проводиться за такими напрямами:

Аналіз проводиться за такими напрямами:

  • рівень задоволеності споживачів продукцією “ПААЗ”;
  • стан якості продукції, що випускається “ПААЗ”, за результатами експлуатації у гарантійний період;
  • стан технологічної дисципліни з виробничих підрозділів;
  • показники якості продукції постачальників;
  • показники результативності процесів;
  • стан досягнення цілей «ПААЗ» у сфері якості.

У процесі такого аналізу керівництво оцінює поточну діяльність Полтавського автоагрегатного заводу і, за необхідності, коригує її. Сертифікація СМЯ дозволяє Полтавському автоагрегатному заводу впевнено утримувати позиції на ринку збуту та завойовувати нові.